Puzzle Quintet

Mizuki Wildenhahn : Dance

Satoko Fujii : Piano

Natsuki Tamura : Trompete

Tobias Schirmer : Bass clarinet

Taiko Saito : Vibraphone